Cookie preferences

Faved uses necessary cookies that are essential to use the service and for us to provide a better user experience. Read more about our cookies.
Accept cookies

Сандык жөндөмдөрү

Kомпьютердик көндүмдөрдү, санариптик сабаттуулукту өркүндөтүүчү жана технологияны жоопкерчиликтүү жана чыгармачылык менен колдонууга үндөгөн практикалар